ŽIVÉ LOBZY, z.s.

Mateřské centrum Kůzle

Jsme Lobzy.

Spolek ŽIVÉ LOBZY, z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým společenstvím občanů, který sdružuje zastánce animace kulturního a společenského života v městské části Plzeň – Lobzy, zejména budováním zázemí pro matky a otce s dětmi, rozšířením nabídky kulturních aktivit a podporou společenské a občanské angažovanosti obyvatel.

Napište. Budeme se těšit!